Kariéra


Hľadaná pozícia

V súčasnosti nie je obsadzovaná žiadna pracovná pozícia.


Kontanktné údaje

Pracovná pozícia

Vzdelanie

Jazykové znalosti

Iné

Odoslaním žiadosti výslovne súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov vo vlastnom informačnom systéme súdneho exekútora Mgr. Jozefa Deáka pre účely výberového konania na zvolenú pracovnú pozíciu (a to aj výberového konania, ktoré sa uskutoční v budúcnosti) a v prípade úspešného prijatia do zamestnania pre pracovnoprávne účely. Doba platnosti tohto súhlasu je na dobu neurčitú. Zároveň som si vedomý, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený písomne kedykoľvek odvolať. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári poskytol/poskytla sú pravdivé.