Oznámenie o určení Mgr. Jozefa Deáka za nástupcu súdneho exekútora

Oznamujem Vám, že dňom 13.01.2012 bol súdny exekútor Mgr. Jozef Deák určený za nástupcu odvolaného súdneho exekútora JUDr. Tomáša Boľoša.

 

Dekrét o určení nástupcu súdneho exekútora