Úradná tabuľa

EX 27/2009 Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Vyhláška o dražbe nehnuteľností zo dňa 13.12.2016 Bližšie informácie a prípadnú obhliadku nehnuteľnosti je možné si dohodnúť na telefónnom čísle 0905 584 525. Na priloženom linku je zobrazenie predmetu dražby na mapovom portáli.

Jan
30
2017
Oznámenie o určení Mgr. Jozefa Deáka za nástupcu súdneho exekútora

Oznamujem Vám, že dňom 13.01.2012 bol súdny exekútor Mgr. Jozef Deák určený za nástupcu odvolaného súdneho exekútora JUDr. Tomáša Boľoša.

Jan
13
2012