Úradná tabuľa

Oznámenie o určení Mgr. Jozefa Deáka za nástupcu súdneho exekútora

Oznamujem Vám, že dňom 13.01.2012 bol súdny exekútor Mgr. Jozef Deák určený za nástupcu odvolaného súdneho exekútora JUDr. Tomáša Boľoša.

Jan
13
2012