Kontakt

Kontakty

JUDr. Mgr. Ľubomír Bačkor, koncipient súdneho exekútora

 

Úradné hodiny

Z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu Covid-19, Vám odporúčame počas stránkových hodín osobne nekontaktovať exekútorský úrad, ak to nie je nevyhnutné. Vaše požiadavky je možné zaslať poštou, resp. e-mailom na adresu: jozef.deak@ske.sk. V prípade úhrady vymáhanej pohľadávky zvoľte bankový prevod, resp. vklad v hotovosti v banke. Ďakujeme za pochopenie.