Spracúvanie osobných údajov

V priloženom dokumente si môžete prečítať informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov súdnym exekútorom.