Dražby

DÁTUM

PREDMET

K.Ú. / DRUH

VYVOLÁVACIA CENA

MÁM ZÁUJEM

Vybrané položky
Kontaktný formulár

Odoslaním žiadosti výslovne súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov vo vlastnom informačnom systéme súdneho exekútora JUDr. Tomáša Boľoša pre účely výberového konania na zvolenú pracovnú pozíciu (a to aj výberového konania, ktoré sa uskutoční v budúcnosti) a v prípade úspešného prijatia do zamestnania pre pracovnoprávne účely. Doba platnosti tohto súhlasu je na dobu neurčitú. Zároveň som si vedomý, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený písomne kedykoľvek odvolať. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári poskytol/poskytla sú pravdivé.